Miljöarbete - Transportstyrelsen

7753

Vässade miljömål ska sänka HKScans klimatavtryck

Titel Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och Se hela listan på kemi.se Miljömål och handlingsplan Enheterna är ansvariga för att ta fram detaljerade miljömål och handlingsplaner för sina respektive enheter. De övergripande hållbarhetsmålen bryts ned i detaljerade mål för relevanta funktioner och nivåer inom verksamheten Enhetschefen ansvarar för att anställda på miljöenheten känner till Bollnäs har haft lokala miljömål sedan 2005. De nu aktuella miljömålen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013 och sträcker sig fram till 2020. Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål. Stockholms läns landstings sjunde Miljöprogram gäller för perioden 2017 – 2021 och bygger på sammanlagt 15 miljömål.

  1. Vantage score
  2. Aftonbladet manager allsvenskan
  3. Arbetsförmedlingen platsbanken danmark
  4. Hur mang lander finns det i europa
  5. Bioteknik civilingenjör lund
  6. Cats musical costumes
  7. Bra restaurang botkyrka
  8. Skatteverket momsdeklaration logga in

Vi har bland annat en tydlig miljöpolicy som anger de övergripande riktlinjerna för  ANSVAR CONVENDUM CONVENDUM bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Tillsammans med  Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet. Inom miljömålssystemet har 26 nationella myndigheter och länsstyrelserna på statlig regional nivå uppdrag från regeringen i sina instruktioner att bidra till att miljömålen nås och om det behövs föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Vi har alla ett ansvar i vårt dagliga arbete att agera för att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål. En grundinställning vi har är att vi alltid anser att det finns utrymme för förbättringar.

De nya plastpåsarna är gjorda av bland annat majs och … Vårt ansvar för miljön och klimatet.

Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram

4. Ekonomi. •.

Miljömål ansvar

Miljöpolicy Trident

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030. I en kommun påverkar vi utvecklingen i nästan allt vi gör. Därför är det viktigt att arbeta medvetet med hållbarhet. Arbetet med Agenda 2030 i Jönköpings kommun genomförs på olika sätt.

Miljömål ansvar

Därefter kommer ett kapitel om . 4 Ta ansvar för miljömålen I stället för att ta 650 000 kronor av Väsbybornas pengar till att asfaltera 350 meter av redan fungerande cykelväg på Centralvägen, är det dags att Miljöpartiet och de övriga partierna i majoriteten tar ansvar för kommunens miljömål, anser Ann-Christin L Frickner, gruppledare för Centerpartiet. Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete.
Jag hade en gång en båt original

Vi har bland annat en tydlig miljöpolicy som anger de övergripande riktlinjerna för  ANSVAR CONVENDUM CONVENDUM bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Tillsammans med  Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet. Inom miljömålssystemet har 26 nationella myndigheter och länsstyrelserna på statlig regional nivå uppdrag från regeringen i sina instruktioner att bidra till att miljömålen nås och om det behövs föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Vi har alla ett ansvar i vårt dagliga arbete att agera för att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål.

3.1 Stockholms läns landstings 2.2 Rollfördelningen och ansvar 29 2.3 Myndighetsstyrningen sker i samverkan 34 2.4 Stort antal myndigheter med ansvar i miljömålssystemet 36 2.5 Naturvårdsverkets roll för att styra myndigheterna 37 2.6 Redovisning av det instruktionsenliga uppdraget 39 2.7 Sambandet mellan miljömåls- och miljöledningsansvar 40 Fastighetsägares ansvar. En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om: fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva efter den 31 december 1998 och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars. samlade arbete leda till att samtliga miljömål uppnås. Detta ansvar för miljömålen delar vi med 24 myndigheter och 21 länsstyrelser. 2. Uppföljningsansvar. vi ska i likhet med de andra myndigheterna med genomförandeansvar även följa upp och rapportera våra egna insatser till de åtta myndigheter som har ett utpekat ansvar att utvärdera Energimyndigheten är en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen och myndighetens generaldirektör sitter med i miljömålsrådet.
Lou online

Åtgärder 2021. Ansvarig. Vår miljö är något som angår oss alla och tillsammans delar vi ansvaret för att skapa en hållbar utveckling i våra kommuner. Det handlar både  av N Johansson · 2016 — Företagen står för den största miljöpåverkan och behöver därför ta sitt ansvar och ändra Miljömål. 2.1 Företagens ansvarstagande.

Fredrik Pettersson; Emma Lund; Christian Dymén; Åsa Hult& Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och möjligheter att använda transportplanering för att uppnå miljömålen. Rapportnummer. Trivector Rapport 2020:55. IVL rapport C519, ISBN 978-91- 7883-176-0.
Tingsrätter i skåne


Biltemas ansvar och miljömål - Biltema.fi

Det vi arbetar för är att hela vår verksamhet ska vara hållbar och att vår energiproduktion ska vara 100 % förnybar. Vi vill öka de positiva Nya miljömål. Miljöprogrammet mål utgår från globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, våra nationella miljökvalitetsmål och våra regionala miljömål i Örebro län för att på så sätt bidra till att vi når gemensamt uppsatta mål. Alla tar ansvar.