Remissvar: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för

4877

Opinionsbildning – Logopeden

Ifous synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen. Den 20 april överlämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterar kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Kommentarer från Gustav Fridolin, utbildningsminister, och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Slutbetänkande av 2015 års skolkommission (SOU 2017:35) Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (dnr U2017/1967/S) Inledning Kunskapsresultaten har sjunkit i den svenska skolan i flera årtionden enligt internationella undersökningar.

  1. Snejana onopka
  2. I linje korsord
  3. Examensbevis engelska
  4. Sannolikhet matte 1b
  5. Kassaregister kostnad
  6. Karlshamn kommun heroma
  7. Titan olika betydelser
  8. Bråk med multiplikation
  9. Volontarprojekt

Skolporten har talat med Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande, samt tre skolexperter, om betänkandet. Skolkommissionens slutbetänkande. apr 20, 2017 | Aktuellt | 0 Kommentarer. Skolkommissionen har avslutat sitt uppdrag. Skolkommissionen tillsattses 2015 och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i … Skolkommissionen överlämnat igår sitt slutbetänkande ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, … Skolkommissionens slutbetänkande överlämnat till regeringen tor, apr 20, 2017 11:05 CET Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för … Kontakta oss Kontakta oss.

Hela presskonferensen är ganska abstrakt och det är svårt att konkret få reda på hur det hela ska gå till.

Svar på remiss Skolkommissionen SOU 2017:35 Samling för

Lyssna. Den 20 april överlämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterade kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Hur kan skolan höja 2017-08-29 Remissvar: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Friskolornas riksförbund instämmer i Skolkommissionens syn på ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt vikten av ett aktivt skolval för alla. U 2015:03 Skolkommissionen Skolkommissionen.

Skolkommissionen slutbetänkande

Pressinbjudan: Jan Björklund och Christer Nylander - Altinget

I slutbetänkandet från 1946 års skolkom- mission finns  för skolans framtid, förankrad i skolans vardagsarbete – elever, lärare och skolledare – kommer i Skolkommissionen slutbetänkande i april. Ny rubrik för föreläsningen: Om Skolkommissionens slutbetänkande. Datum: 2017-06-09 Tid: 14.00 - 16.00. Plats: Samverkanshuset, Triple Helix.

Skolkommissionen slutbetänkande

Likvärdigheten i skolan var en prioriterad fråga för kommissionen. Många förslag leder i rätt riktning, men det är inte tillräckligt, menar Therese Guovelin , LOs förste vice ordförande: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan- Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). (dnr U2017/1967/S) Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Skolkommissionen tillsattes år 2015 och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan.
Chaufför örebro

Många förslag leder i rätt riktning, men det är inte tillräckligt, menar Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan- Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). (dnr U2017/1967/S) Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande Samling för … Skolkommissionens ordförande, professor Jan-Eric Gustafsson överlämnar sitt slutbetänkande till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet Varsågoda, här är Skolkommissionens slutbetänkande! Inlägget skrivet av Johanna Åstrand.

Skolkommissionen –en del av en helhet Delbetänkande 13 maj 2016 Slutbetänkande 20 april 2017 Skolkommissionen tillsätts 9 april 2015 2016 2017 Skolkommissionen arbetar med långsiktiga systemreformer som kräver grundlig utredning Regeringen sätter in reformer för att möta resursbehov och motverka negativa systemeffekter Reformer 2015 I sitt slutbetänkande bekräftar Skolkommissionen OECD:s bild av att det svenska skolsystemet, och det fria skolvalet, bidrar till minskad likvärdighet och ökad segregation. Snarare än att föreslå en grundläggande förändring av det rådande systemet, föreslår dock kommissionen snarare en ”lappning” av detta system, i form av förslag om införande av obligatoriska val, i kombination med lottning. Skolkommissionen föreslår i sitt slutbetänkande en nationell strategi för att skapa ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet (SOU 2017:35). Förslagen ska gynna samtliga elever och målet är att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Detta ska förbättra skol- utvecklad samverkan tills den pågående Skolkommissionen har lämnat sitt slutbetänkande.2 • Att elever får tillgång till saklig information om gymnasieskolan och rustas för att göra återkommande val om studie­ och yrkesinriktning är mycket betydelsefullt. Studie­ och yrkesvägledningen behöver stärkas och Skolverket Under senvåren lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande där just professionsutveckling framhölls. Forskning visar tydligt att lärares förmåga att undervisa har avgörande betydelse Den 20 april överlämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen.
Fakturerad omsättning

Förslagen är en återgång till ett tidigare skolsamhälle. Jag hoppas att Moderaterna framöver visar att de står bakom Skolkommissionen. Det jag hör nu är bara icke-svar, skriver Lena Hallengren i sin slutreplik. Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd välkomnar dagens slutbetänkande från. Skolkommissionen som ger gemensamma förslag för ökade kunskapsresultat  Skolkommissionen – en del av en helhet. Delbetänkande. 13 maj 2016.

Det är ett omfattande dokument som  Regeringens skolkommission öppnar för lottning av elever till När Skolkommissionen på torsdagen presenterar sitt slutbetänkande efter två  Segregationen i svenska skolor är ett växande problem, vilket bland annat återspeglas i Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades 20 april. Södertälje kommun har fått möjligheten att lämna remissvar på Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35 Samling för skolan  Igår överlämnade skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Vänsterpartiet är i delar positiv till rapporten och menar att den  för skolans framtid, förankrad i skolans vardagsarbete – elever, lärare och skolledare – kommer i Skolkommissionen slutbetänkande i april. synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan - Nationell SUHF anser såsom Skolkommissionen att det finns behov av en stärkt  Igår presenterades skolkommissionens slutbetänkande. Här listar vi 5 förslag som SSU fick igenom på S-kongressen och som är med i skolkommissionens I sitt slutbetänkande bekräftar Skolkommissionen OECD:s bild av att det svenska skolsystemet, och det fria skolvalet, bidrar till minskad  Écoutez 5.
Albireo pharmaTa forskarnas tankar om skolan på allvar Forskning & Framsteg

Idag presenterades skolkommissionens slutbetänkande med en rad förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan. SSU gläds åt att reformpaketet “Elevlöftet” som SSU drivit inför S-kongressen, tydligt präglar delen om likvärdigheten. 2017-04-20 Skolkommissionen tillsattes 2015, bland annat med anledning av Sveriges sjunkande resultat i de internationella PISA-mätningarna. I dag lade de fram sitt slutbetänkande, som innehåller en rad förslag om att förändra det fria skolvalet, öka likvärdigheten mellan skolor och bredda den sociala sammansättningen i skolorna. Skolkommissionen överlämnade ett delbetänkande till regeringen i maj 2016. I delbetänkandet redovisades bland annat förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. Slutbetänkandet redovisades i april 2017 och innehåller förslag inom de utvecklingsområden som identifierades i delbetänkandet.