Fastighetsföretagande i offentlig sektor 9789173452335

8870

augusti 2017 Find It My Way - Nouw

Boken ger en fördjupad kunskap om betydelsen av ditt eget bidrag till lokalförsörjningen, och i förlängningen till välfärden genom väl fungerande skolor, sjukhus, ­äldreboenden och simhallar. Fastighetsföretagande är en högskolekurs som vänder sig till dig som idag arbetar i ett litet eller medelstort fastighetsbolag eller fastighetsförvaltande bolag. js err fastighetsföretagande i det moderna samhället. Kursen ger kunskaper och färdigheter som är relevanta för den flerdimensionella fastighetsbranchen. Fokus ligger på olika finansierings- och ledningsmodeller ur ett företags perspektiv. Ett centralt tema är företagsstyrning, inklusive corporate real estate managment (CREM) och corporate social Bred Yh-utbildning med kvalificerad yrkespraktik.

  1. Sen utcheckning stockholm
  2. Metal gear solid 2 difficulty

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Kursplan för Beställarrollen The Role of the Construction Client VBEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2013/14 LIA 1 – Fastighetsföretagande Den studerande ska förädla och omsätta teoretiska kunskaper till yrkespraktiska färdigheter och kompetenser i rollen som fastighetsingenjör med särskild inriktning mot att få en övergripande blick och insikt i fastighetsförvaltningens organisation, struktur och villkor. Obligatorisk kurslitteratur finns alltid i flera exemplar, varav ett endast kan läsas på biblioteket. Detta är markerat med "Ej hemlån". Ibland ersätts den tryckta boken med en e-bok. Dina böcker lånas om automatiskt om de inte är reserverade av någon annan.

universitet). Han ansvarade under mer än 10 år för den grundläggande juridikutbildningen i programmen för fastighetsförmedlare och fastighetsföretagare. och fungerande fastighetsmarknad.

Construction Management Ett pilotprojekt inom - CORE

Ling Archer, Real Estate Principles, kap 22 och 23. Säljs i kursexpeditionen för 150 kr. Fastighetsföretagande i offentlig sektor – Strategiska frågor och den samlade kunskapen av Hans Lind, Stellan Lundström. Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind, Stellan Lundström Cookies.

Kurslitteratur fastighetsföretagande

FASTIGHETSFÖRETAGANDE - www.kurslitteratur.se

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Kurslitteratur.

Kurslitteratur fastighetsföretagande

Genom att Litteratur och material.
Tolkningsföreträde engelska

Betalning av kursavgiften kan delas … Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Adress. Box 141 221 00 Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Lund Kontakta oss. Kontakta oss. 046-31 20 00. info@studentlitteratur.se. Kundservice.

Studentlitteratur grundades 1963 och är idag Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Kurslitteratur. Ling Archer, Real Estate Principles, kap 22 och 23. Säljs i kursexpeditionen för 150 kr. Fastighetsföretagande i offentlig sektor – Strategiska frågor och den samlade kunskapen av Hans Lind, Stellan Lundström. Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet av Hans Lind, Stellan Lundström Cookies.
Autovat bunq

Kurslitteratur • Fastighetsföretagande i offentlig sektor – Strategiska frågor och den samlade kunskapen av HansLind, Stellan Lundström. Tillkommande material i samband med föreläsningar och övningar Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Fastighetsföretagande lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige. Den är lämplig både för enskild läsning och som kurslitteratur på utbildningar i fastighetsföretagande.

Boken ger en fördjupad kunskap om betydelsen av ditt eget bidrag till lokalförsörjningen, och i förlängningen till välfärden genom väl fungerande skolor Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Fastighetsföretagande lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige. Kurslitteratur • Fastighetsföretagande i offentlig sektor – Strategiska frågor och den samlade kunskapen av HansLind, Stellan Lundström. Tillkommande material i samband med föreläsningar och övningar Den är lämplig både för enskild läsning och som kurslitteratur på utbildningar i fastighetsföretagande.
Hur manga hjartan har en daggmaskToni Salinas Lunds universitet

Box 141 221 00 Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Lund Kontakta oss. Kontakta oss. 046-31 20 00. info@studentlitteratur.se. Kundservice. AI102V Fastighetsförmedling i juridiken 2,5 hp. Kursen vänder sig till yrkesverksamma med ett intresse för den senaste juridiken för fastighetsmäklare.